بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
br ENGLISH
سازمانهاي مرتبط و طرف قرارداد

بيمه تامين اجتماعي            darman.tamin.ir

بيمه سلامت ايرانيان                    ihio.gov.ir     

بيمه كميته امداد                    www.emdad.ir  

بيمه نيروهاي مسلح                 www.esata.ir

بيمه دانا           www.dana-insurance.com

بيمه شركت نفت                       www.piho.ir

بيمه ذوب آهن            

بانك ملت-تجارت-كشاورزي-سپه

زندانهاي قائمشهر-ساري-ندامتگاه

بيمه آتيه سازان

بيمه دي

سازمان بازنشستگي

 

 
1396/11/04
Powered by DorsaPortal