بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
ارزشيابي اساتيد
ارزشيابي اساتيد به روشهاي زيرانجام مي گيرد:
  • ارزشيابي توسط فراگير
  • ارزشيابي توسط همكار
  • ارزشيابي توسط مديرگروه
1394/07/08
Powered by DorsaPortal