بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
تماس با بیمارستان

كد استان

011

مركز تلفن

42218018-22

نوبت دهي تلفني

42316666

فكس

42218011

سوپروايزر

42218012

حراست

42218013

امور اداري

42218014

حسابداري

42218015

درمانگاه

42218016

خدمات

42218023

آدرس  مركز
مازندران-قائمشهر-خيابان يوسف رضا-مركز اموزشي درماني رازي
 
كدپستي
 4765686743
 ايميل razi-ghh@mazums.ac.ir
1398/10/24
Powered by DorsaPortal