بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
br ENGLISH
برگزاري كلاس آموزش همگاني نهادينه سازي فرهنگ ترافيك با حضور سرهنگ حق پرست گل افشاني برگزاري كلاس آموزش همگاني نهادينه سازي فرهنگ ترافيك با حضور سرهنگ حق پرست گل افشاني
برگزاري كلاس آموزش همگاني نهادينه سازي فرهنگ ترافيك با حضور سرهنگ حق پرست گل افشاني
1397/05/23
هفته جهاني تغذيه با شير مادر 10 الي 16 مرداد هفته جهاني تغذيه با شير مادر 10 الي 16 مرداد
آيين گراميداشت هفته جهاني شير مادر و افتتاح كلينيك شيردهي مركز با حضور نمايندگاني ازفرمانداري-شهرداري مركز بهداشت برگزار گرديد.
1397/05/15
كسب مقام سومي تيم فوتسال زير40سال مركزآموزشي درماني رازي قائمشهردرمسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي مازندران كسب مقام سومي تيم فوتسال زير40سال مركزآموزشي درماني رازي قائمشهردرمسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي مازندران
كسب مقام سومي تيم فوتسال زير40سال مركزآموزشي درماني رازي قائمشهردرمسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/03/27
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal