بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
روش هاي آموزشي

بسمه تعالي

مركز آموزشي درماني رازي قائمشهر

عنوان فعاليت آموزشي : نسخه نويسي بيماران سرپايي عفوني

گروه هدف : كارآموزان وكارورزان پزشكي

ارئه دهنده :اينترن با هدايت دستيار مربوطه

زمان : روزهاي شنبه و دوشنبه بعد از مورنينگ

مدت : ده دقيقه

شرح فعاليت:

كليه اينترنها در اولين روز معرفي به بخش عفوني با راهنمايي دستيار ارشد طبق برنامه مدوني كه در بورد آموزش و بخش نصب مي شود نسخه ي يك بيمار سرپايي عفوني را بشكل پاورپوينت كوتاه شامل يك اسلايد شرح حال ويك اسلايد عكس بيمار و سپس نسخه اي واقعي (چه دارويي ، به چه تعداد و چه دوز و چه راه تجويز و... وتداخلات وعوارض آن )كه بدست بيمار مي دهيم تا از داروخانه دارو تهيه كند ارائه مي دهد . در اسلايد بعدي جدول انتخاب درمان از كتاب هاريسون بعنوان رفرنس آورده شده و نيز حالتهاي ديگر احتمالي مثلا بارداري يا اطفال هم بيان مي شود . درپايان مسئول آموزش از اساتيد محترم حاضر در جلسه نمره ارزشيابي اين فعاليت را گرفته ودر ستون مربوطه در فرم ثبت مي كند تا بعنوان بخشي از نمره پايان ماه اينترنها در نظر گرفته شود . ليست موضوعات توسط دستيار ارشد تعيين مي شود.

 

دكتر فرهنگ بابامحمودي

مدير گروه عفوني و پوست
 

برنامه آموزشي 6 ماهه اول سال تحصيلي 94 در بخش عفوني

رديف

ايام هفته

ساعت

30/8-30/7

ساعت

30/9-30/8

ساعت

12-30/9

ساعت

15/12-12

ساعت

30/13-20/12

اساتيد مورنينگ

اساتيد كلينيك

مسئول برگزاري كنفرانس اتندي

مسئول ژورنال كلاب

1

شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Morning Report نسخه نويسي

كلينيك و بخش

نماز

كنفرانس اتندها

دكتر نجفي

دكتر قاسميان

دكتر داودي

دكتر بابامحمودي

دكتر نجفي

دكتر قاسميان

يكشنبه اول دكترقاسميان

2

يكشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

ژورنال كلاب

كلينيك و بخش

نماز

كنفرانس اتندها

--

دكتر قاسميان

دكتر نجفي

يكشنبه دوم

دكتر عاليان

3

دوشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Walking round

كلينيك و بخش

نماز

Mortality Morbidity report

باحضور اساتيد و دستياران

دكترنجفي

دكتر عاليان

دكتر عليخاني

دكتر بابامحمودي

دكتر عاليان

دكتربابامحمودي

يكشنبه سوم

دكتر نجفي

4

سه شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

گراند راند

كلينيك و بخش

نماز

Workshop بررسي گايدلاينها با حضور اساتيد و دستياران

-

دكتر عليخاني

دكتر عاليان

يكشنبه چهارم

دكتر بابامحمودي

5

چهارشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Morning Report نسخه نويسي

كلينيك و بخش

نماز

كنفرانس اتندها

دكتر قاسميان

دكتر عاليان

دكتر عليخاني

دكتر داودي

دكتر داودي

دكتر داودي

چرخشي

دكتر داودي

6

پنج شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

كنفرانس انترنها

كلينيك و بخش

نماز

-

-

دكتر بابامحمودي

-

-

دكتر فرهنگ بابامحمودي

مديرگروه عفوني و پوست

 

 

 

 

برنامه آموزشي 6 ماهه دوم سال تحصيلي 94 در بخش عفوني

رديف

ايام هفته

ساعت

 30/8-30/7

ساعت

 30/9-30/8

ساعت

 12-30/9

ساعت

13-12

ساعت

 15/13-13

اساتيد مورنينگ

اساتيد كلينيك

مسئول برگزاري كنفرانس اتندي

مسئول ژورنال كلاب

1

شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Morning Report نسخه نويسي

كلينيك و بخش

كنفرانس اتندها

نماز

دكتر نجفي

دكتر قاسميان

دكتر داودي

دكتر بابامحمودي

دكتر نجفي

دكتر قاسميان

يكشنبه اول دكترقاسميان

2

يكشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

ژورنال كلاب

كلينيك و بخش

كنفرانس اتندها

نماز

--

دكتر قاسميان

دكتر نجفي

يكشنبه دوم

دكتر عاليان

3

دوشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Walking round

كلينيك و بخش

Mortality Morbidity report

باحضور اساتيد و دستياران

نماز

دكترنجفي

دكتر عاليان

دكتر عليخاني

دكتر بابامحمودي

دكتر عاليان

دكتربابامحمودي

يكشنبه سوم

دكتر نجفي

4

سه شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

گراند راند

كلينيك و بخش

Workshop بررسي گايدلاينها با حضور اساتيد و دستياران

نماز

-

دكتر عليخاني

دكتر عاليان

يكشنبه چهارم

دكتر بابامحمودي

5

چهارشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Morning Report نسخه نويسي

كلينيك و بخش

كنفرانس اتندها

نماز

دكتر قاسميان

دكتر عاليان

دكتر عليخاني

دكتر داودي

دكتر داودي

دكتر عليخاني

چرخشي

دكتر داودي

6

پنج شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

كنفرانس انترنها

كلينيك و بخش

-

نماز

-

دكتر بابامحمودي

-

-

دكتر فرهنگ بابامحمودي

مديرگروه عفوني و پوست

 

 

برنامه آموزشي گروه داخلي مركز آموزشي درماني رازي قائمشهر درسال 1394

         ساعت

ايام هفته

  

9:30-8:30

راند آموزشي بخش/درمانگاه آموزشي

11:30-9:30

كلاس آموزشي

13-11:30

شنبه

Morning

مسئول:دكترعابدي-دكترشيرزاد

مسئول: دكتر عابدي

دكتر عابدي

يكشنبه

ژورنال كلاب/گراند راند    

    كليه اساتيد

مسئول: دكتر شيرزاد

دكتر شيرزاد

دوشنبه

Morning

مسئول:دكتر يوسفي- دكترغلامي

مسئول: دكتر يوسفي

دكتر يوسفي

سه شنبه

Case Report

مشترك با گروه عفوني

مسئول: دكتر غلامي

كنفرانس استاجري

چهارشنبه

Morning

مسئول:دكتر شيرزاد-دكترپاكدل

 

مسئول: دكتر پاكدل

دكتر پاكدل

پنج شنبه

كنفرانس مورتاليتي

پنجشنبه آخر هر ماه

مسئول: كليه اساتيد

Working rund

مسئول: كليه اساتيد

دكترغلامي

 

دكتر محبوبه شيرزاد

مسئول بخش داخلي

1394/08/17
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal