بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
br ENGLISH
بازديد معاون محترم درمان وزارت از بيمارستان در حال ساخت رازي بازديد معاون محترم درمان وزارت از بيمارستان در حال ساخت رازي
دكتر جان بابايي معاون محترم درمان وزارت -دكتر موسوي رييس محترم دانشگاه-دكتر ادياني و دكتر رضيان نمايندگان محترم مجلس از روند ساخت ساختمان جايگزين بيمارستان بعمل آوردند.
1397/08/30
آغاز مرحله دوم صفحه گذاري و آجرچيني ساختمان 5 طبقه بيمارستان آغاز مرحله دوم صفحه گذاري و آجرچيني ساختمان 5 طبقه بيمارستان
مرحله دوم صفحه گذاري و آجرچيني ساختمان 5 طبقه بيمارستان آغاز شد
1397/08/30
برگزاري كلاس آموزش همگاني نهادينه سازي فرهنگ ترافيك با حضور سرهنگ حق پرست گل افشاني برگزاري كلاس آموزش همگاني نهادينه سازي فرهنگ ترافيك با حضور سرهنگ حق پرست گل افشاني
برگزاري كلاس آموزش همگاني نهادينه سازي فرهنگ ترافيك با حضور سرهنگ حق پرست گل افشاني
1397/05/23
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal