بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
br ENGLISH
كسب مقام سومي تيم فوتسال زير40سال مركزآموزشي درماني رازي قائمشهردرمسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي مازندران كسب مقام سومي تيم فوتسال زير40سال مركزآموزشي درماني رازي قائمشهردرمسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي مازندران
كسب مقام سومي تيم فوتسال زير40سال مركزآموزشي درماني رازي قائمشهردرمسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/03/27
تبريك روز علوم آزمايشگاهي به همكاران اين واحد تبريك روز علوم آزمايشگاهي به همكاران اين واحد
تبريك روز علوم آزمايشگاهي به همكاران اين واحد
1397/02/01
بازديد نوروزي دكتر عسكرزاده بازرس دفتر بازرسي وزارت بهداشت بازديد نوروزي دكتر عسكرزاده بازرس دفتر بازرسي وزارت بهداشت
بازديد نوروزي دكتر عسكرزاده بازرس دفتر بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت و درمان و دكتر رحمان ميرنژاد ،مهندس معبود لقمانپور كارشناسان مديريت بازرسي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مركز آموزشي درماني رازي قائمشهر 8/فروردين/97
1397/01/18
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal